Wat worden de belangrijkste taken verwacht van een baan als voorraadbeheerder? (2023)

– 8 minuten lezen

De functieomschrijving van de voorraadbeheerder is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. Met geglobaliseerde toeleveringsketens en gedigitaliseerde systemen hebben voorraadbeheerders gevarieerde en zeer belangrijke verantwoordelijkheden. Of u nu het vakgebied wilt betreden of uw vaardigheden wilt ontwikkelen, als u weet wat u kunt verwachten, kunt u de juiste carrièrebeslissingen nemen.

Vandaag verdiepen we ons in de functiebeschrijvingen van voorraadbeheer, inclusief wat u dagelijks kunt verwachten en hoe u in de functie kunt stappen.

Ten eerste: hoe zien de rollen van voorraadbeheerders er vandaag de dag uit?

Hoewel de banen van voorraadbeheerders niet klantgericht zijn, bepalen de behoeften van de klant nog steeds de rol. Tenslotte, als oprichter van Walmartzei Sam Walton ooit:

Er is maar één baas. De klant. En hij kan iedereen in het bedrijf ontslaan, van de voorzitter tot aan de directeur, simpelweg door zijn geld ergens anders uit te geven.”

Dit betekent dat hoeveel een bedrijf uitgeeft aan voorraad, wat het in voorraad heeft, hoe het de voorraad beheert en hoe het levert, allemaal kan veranderen afhankelijk van de markttrends. Maar wat betekent dat voor de banen van voorraadbeheerders vandaag de dag?

AlsDeloitte legt het uitDe afgelopen jaren heeft de groei van de online handel ertoe geleid dat klanten een breder productassortiment verwachten. We verwachten ook een verzending die bij ons past, of het nu gaat om levering de volgende dag, gratis retourneren of meer.

Wat worden de belangrijkste taken verwacht van een baan als voorraadbeheerder? (1)

Dit betekent dat sommige voorraadbeheerders te maken hebben met meer producten, hogere eisen en nieuwe systemen, die er allemaal voor moeten zorgen dat een bedrijf efficiënt en winstgevend blijft. Bestaat er een standaard functiebeschrijving voor voorraadbeheerders? Welke soorten taken houdt een functie van voorraadbeheerder in?

Functieomschrijving voorraadbeheerder

Laten we dit meteen uit de weg ruimen. Geen enkele functiebeschrijving van een voorraadbeheerder past in alle rollen. Afhankelijk van de aard van het bedrijf kunnen specifieke vaardigheden of ervaring belangrijker zijn dan andere. Vergeet dus niet rond te kijken naar een rol die bij je past!

In grote bedrijven zul je merken dat er junior en senior voorraadmanagerrollen zijn. In andere gevallen kan de functie worden gecombineerd met bijvoorbeeld merchandising- of magazijnverantwoordelijkheden.

Met dit in gedachten hebben we enkele van de meest voorkomende taken van voorraadbeheerders verzameld die u tegen kunt komen (in willekeurige volgorde).

1. Inkopen en aanvullen

Een voorraadbeheerder is verantwoordelijk voor het bijhouden van de voorraad door producten op het juiste moment te bestellen. Afhankelijk van de aard van de rol moeten ze mogelijk ook leveranciers beoordelen en de meest concurrerende prijzen veiligstellen. Hiervoor zijn specialistische vaardigheden en een diepgaand inzicht in de toeleveringsketen nodig.

2. Marktkennis benutten

Het is essentieel om niet alleen het productaanbod van uw detailhandelaar of fabrikant te kennen, maar ook de bredere markt. Dit kan lokaal of internationaal zijn, afhankelijk van waar u verkoopt en waar uw toeleveringsketen is gevestigd.

Wat worden de belangrijkste taken verwacht van een baan als voorraadbeheerder? (2)

3. Opstellen van rapporten en documenten

Het kan zijn dat u daartoe wordt gevraagdvoorraadrapporten opleverendie verband houden met uw rol. Dit vereist aandacht voor detail om ervoor te zorgen dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Mogelijk moet u ook documentatie begrijpen, zoals regelgeving en compliance.

4. Alle inventaris bijhouden

Medewerkers moeten weten waar, wanneer en hoe ze op elk moment toegang kunnen krijgen tot de inventaris. Dit kan elk zijnsoort inventaris, inclusief grondstoffen, verpakkingen en eindproducten. De taken van een voorraadbeheerder omvatten dus onder meer het volgen van een goed georganiseerd systeem dat de voorraad bijhoudt, waar deze zich ook bevindt.

5. Optimaliseer magazijn en opslag

Afhankelijk van het bedrijf moet een voorraadbeheerder mogelijk magazijn- en opslagsystemen optimaliseren. De indeling van uw voorraad heeft invloed op hoe snel u er bij kunt en dus hoe efficiënt deze gepickt en verpakt of gebruikt kunnen worden. U moet uw lay-out optimaliseren voor uw orderverzamelmethode.

Lees voor meer informatie ons recente artikel overmethoden voor magazijnverzamelen.

6. Een team aansturen

De taken van voorraadbeheerder omvatten het werken met mensen (niet alleen met voorraad!). Dit kan voornamelijk bestaan ​​uit het onderhouden van contacten met leveranciers, maar ook uit het leiden van een team. Dit hangt meestal af van de grootte van het bedrijf en de bestaande hiërarchiesystemen.

Vaardigheden op het gebied van voorraadbeheer

Op basis van de zes typische taken van voorraadbeheerders die hierboven zijn vermeld, hebben we een aantal essentiële vaardigheden verzameld die u nodig heeft in de functie. Laat een reactie achter onder dit artikel met alles wat u wilt toevoegen.

Wat worden de belangrijkste taken verwacht van een baan als voorraadbeheerder? (3)

Het belang van inkopen en aanvullen

Als u denkt aan taken als voorraadbeheerder, is het bestellen van voorraad wellicht het eerste dat in u opkomt. Hoewel dit verre van de enige verantwoordelijkheid is, is het bestellen van de juiste voorraad op het juiste moment uiterst belangrijk.

Anders kunnen bedrijven te maken krijgen met voorraadtekorten of te veel voorraad hebben. Een voorraadtekort kan ervoor zorgen dat klanten bij concurrenten kopen of op zijn minst ontevreden zijn over uw service. Ondertussen teveel meedragenVoorraad brengt kosten met zich meeOf het nu om opslag-, afschrijvings- of cashflowproblemen gaat.

Technieken voor elke voorraadbeheerder

Ongeacht de branche of specifieke rol, bijna alle voorraadbeheerders kunnen profiteren van een paar basistechnieken om u op weg te helpen.

  • Just-in-time inventarisatie– Deze methode is genoemd alsde gouden standaard voor voorraadbeheervoor jaren. Zoals de naam al doet vermoeden, draait het allemaal om het bestellen van dingen, zodat ze precies op tijd aankomen, zodat u nooit toegangsinventaris hoeft te hebben.
  • Punten opnieuw ordenen– Door bestelpunten voor producten in te stellen, weet u zeker wanneer iets bijna op is.
  • Veiligheidsvoorraad– Het bij de hand hebben van artikelen voor het geval dat, is een integraal onderdeel van de klanttevredenheid. Deze overtollige voorraad staat bekend als veiligheidsvoorraad.
  • First-in-first-out (FIFO)– Deze methode zorgt ervoor dat u de inventaris gebruikt zoals deze binnenkomt, vandaar de naam first-in-first-out.
  • ABC-analyseDeze techniekcategoriseert de voorraad op basis van waarde en belangrijkheid, waarbij items in drie groepen worden verdeeld: A, B en C.
  • Economische bestelhoeveelheid (EOQ)– Door de EOQ correct te gebruiken, zorgt u ervoor dat u de optimale hoeveelheden bestelt door rekening te houden met factoren zoals transportkosten, bestelkosten en vraag.

Hoe word je een voorraadbeheerder?

Werkgevers vragen vaak om een ​​diploma en werkervaring voor banen als voorraadbeheerder. Maar misschien vindt u dat voldoende, relevante praktijkervaring het enige is dat nodig is.

Sommige werkgevers vragen ook om een ​​bewijs van CPIM (Certified in Planning and Inventory Management). Sommige aspirant-voorraadbeheerders kiezen ervoor om dit te doen om hun kennis en vaardigheden tijdens het werk te vergroten.

Het CPIM omvat onder meer modules zoals supply chain-overzicht, strategie, planning en continue verbetering. U kunt dit certificaat voltooien met persoonlijke lessen of afstandsonderwijs.

Als u naar de huidige functiebeschrijvingen en vereisten kijkt, kunt u bepalen wat u nodig heeft om de functie te vervullen en hoe u uw CV kunt aanpassen.

Hoeveel kan ik verdienen als voorraadbeheerder?

Zoals bij elk beroep varieert het salaris voor een voorraadbeheerder afhankelijk van verschillende factoren, zoals waar u woont. We hebben volgens verschillende bronnen een vergelijking gemaakt van het gemiddelde salaris voor voorraadbeheerders in de Verenigde Staten.

Wat worden de belangrijkste taken verwacht van een baan als voorraadbeheerder? (4)

Functieomschrijving magazijnbeheerder versus functiebeschrijving voorraadbeheerder

Als je weet dat jouw toekomstige carrière in de inventarisatie ligt, kom je misschien gelijkaardig klinkende functietitels tegen, zoals magazijnmanager. Hoewel deze rollen met elkaar verbonden zijn, zijn ze vaak verschillend.

Wat is magazijnbeheer?

Dit omvat het toezicht houden op de voorraad en andere taken binnen het magazijn, inclusief de verantwoordelijkheid voor het magazijnpersoneel en de processen die zij gebruiken, de verzending en andere activiteiten. Ondertussen zou de functiebeschrijving van de voorraadbeheerder zich over het algemeen concentreren op alles wat met voorraad te maken heeft.

Tools voor succes als voorraadbeheerder

Het beschikken over de juiste tools is de sleutel tot succes bij het werken met inventaris. Met de juiste systemen worden bestellen, volgen, picken en meer veel eenvoudiger en kunt u zelfs geld besparen.

Hieronder hebben we voorbeelden verzameld van tools die u zou kunnen gebruiken:

Barcodering

Barcodes zijn niet alleen bedoeld voor gebruik op de werkvloer (hoewel ze daar ook nuttig zijn!). Mogelijk werkt u met officiële, universele barcodes die informatie geven over uw product. Of misschien moet u streepjescodes maken op basis van product-SKU's voor intern gebruik.

U kunt scannen wanneer u een product ontvangt om het aan voorraadlijsten toe te voegen, scannen om de beschikbaarheid te controleren, scannen om te kiezen en meer. Kortom, u scant meer en typt minder.

Het opzetten van een barcodesysteem is eenvoudig als u weet hoe. Kijk eens naar onzehandige barcodegids.

Software voor voorraadbeheer

Met de juiste software bespaart u tijd en geld. Het moet gemakkelijk te gebruiken zijn en functies bieden waarmee u uw inventaris van begin tot eind kunt beheren.

Bij inFlow bieden we realtime voorraadbeheer, een ingebouwd barcodesysteem, kosten- en winstgegevens, de mogelijkheid om meerdere locaties te volgen en nog veel, (veel) meer.

Probeer inFlow Cloud gratis

Geen kredietkaart nodig. Meld u nu aan!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 10/29/2023

Views: 6080

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.