De vier soorten inventaris in de toeleveringsketen (2023)

De vier soorten inventaris in de toeleveringsketen (1)

De financieel meest succesvolle bedrijven ter wereld komen niet toevallig op die manier. Integendeel, ze nemen tijd en moeite om het juiste aantal gekwalificeerde werknemers aan te nemen en passen gezonde zakelijke principes toe. Op deze manier kunnen ze genoeg geld verdienen om te gedijen.

Maar in sommige gevallen maken bedrijven geen winst omdat ze hun voorraad verkeerd beheren. "Voorraad" verwijst naar de som van alle producten of diensten die bedrijven van plan zijn te verkopen, of het nu gaat om eindgebruikers of andere bedrijven. Het is van toepassing op alle stadia van het product of de dienst vanaf de creatie tot en met de voltooiing en uiteindelijke verkoop. Professionals die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van een bedrijf, moeten praktische kennis hebben van voorraadbeheer en de belangrijkste soorten inventaris.

Voorraadbeheer is een cruciale functie voor detailhandel- en productiebedrijven die als hoofddoel hebben goederen of diensten te verkopen. Zorgvuldig adresseren van inventaris helpt de kosten op de balans van een bedrijf te minimaliseren wanneer dat bedrijf zendingen van goederen bestelt. Om een ​​groot bedrijf of een klein bedrijf te laten floreren, moet de leider bekwaam zijn in de juiste voorraadboekhouding, inclusief het aanschaffen van voldoende voorraad en het identificeren van potentiële producttekorten.

Hoewel de inventaris een verscheidenheid aan specifieke typen omvat, zijn er vier belangrijke om op te merken. Deze omvatten grondstoffen en componenten, onderhanden werk, gereed product en onderhouds-, reparatie- en bedrijfsbenodigdheden (MRO).

Wat is voorraadbeheer?

Voor bedrijven van elke omvang is voorraadbeheer een noodzakelijk proces om winst te maximaliseren en verlies te minimaliseren. Omdat een complete toeleveringsketen uit zoveel bewegende delen bestaat, moeten bedrijven systemen implementeren om hun voorraad bij te houden. En naarmate een bedrijf groeit, groeit ook de inventaris en de noodzaak om deze efficiënt te beheren.

De meeste organisaties gebruiken de volgende systemen om de voorraad te beheren:

 • Mentale aantekeningen en intuïtie. Hoewel sommige individuen misschien zelf proberen hun voorraad bij te houden, mag geen enkel bedrijf erop vertrouwen.
 • Op papier gebaseerde oplossingen. Met een grotere inventaris komt de noodzaak om lijsten op documenten zoals blocnotes of grootboeken vast te leggen.
 • Op Excel gebaseerd beheer. Het is gebruikelijk dat bedrijven van elke omvang hun inventaris bijhouden via Excel, QuickBooks of een ander op spreadsheets gebaseerd softwareprogramma. Een virtuele spreadsheet is handig en nuttig voor het bijhouden van grote en kleine voorraden.
 • Speciale software voor voorraadbeheer. Voor de meeste multinationale of anderszins expansieve organisaties kan gespecialiseerde voorraadbeheersoftware nodig zijn om toezicht te houden op alle stappen van de toeleveringsketen.

Bedrijven vertrouwen op effectief voorraadbeheer om de voorraadstroom op verschillende niveaus te beheersen. Een schoenenfabrikant houdt zich bijvoorbeeld bezig met voorraadbeheer wanneer het identificeert wat en hoeveel voorraad op welk moment moet worden besteld. Zo kan de fabrikant zich wapenen tegen mogelijke verstoringen in de vraag- en aanbodcyclus van het economisch klimaat.

(Video) Types of Inventory in Operations and Supply Chain Management | #StayHome and Study #WithMe

Fasen van voorraadbeheer

Voorraadbeheer omvat alle fasen van de toeleveringsketen. Deze fasen omvatten:

 1. Inkoop. Een bedrijf moet benodigdheden kopen voordat het kan beginnen met het bouwen en verkopen van een product. Er moet speciale aandacht worden besteed aan hoeveel er wordt gekocht en wanneer.
 2. Productie. Daarna komt het samenstellen van componenten en het omzetten daarvan in bruikbare producten voor consumenten of andere bedrijven. Deze producten kunnen boeken, kleding, elektronica, bouwmachines, verpakt voedsel en nog veel meer zijn.
 3. Voorraad houden. Veel bedrijven houden extra voorraad aan, ook wel 'veiligheidsvoorraad' genoemd, om zich voor te bereiden op onvoorziene gebeurtenissen, om voorraadtekorten te voorkomen of om op de lange termijn geld te besparen.
 4. Verkoop. Een van de laatste stappen van een toeleveringsketen is dat een bedrijf afgewerkte producten verkoopt voor gebruik door de consument. Verkoopbeheer omvat het anticiperen op de vraag, het identificeren van kopers en het leveren van producten.
 5. Rapportage. Zodra een verkoop is gedaan, moeten voorraadbeheerders alle gegevens rondom het product bijhouden, van creatie tot levering. Door deze gegevens te rapporteren en vast te leggen, kan het proces soepel blijven verlopen, vooral voor toekomstige inspanningen op het gebied van voorraadbeheer.

De vier soorten inventaris in de toeleveringsketen (2)

Vier soorten inventaris

Het runnen van een efficiënte toeleveringsketen vereist kennis van het groeperen en volgen van fysieke artikelen in de volgende vier categorieën, van begin tot eind:

1. Grondstoffen. Grondstoffen zijn de basisbouwstenen voor het maken van een product dat bestemd is voor de verkoop. Het zijn de eerste stukken die nodig zijn om het eindproduct te vormen. De meeste grondstoffen worden gemaakt door productiebedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie ervan voor verkoop aan andere bedrijven. Voorbeelden van grondstoffen zijn plastic, rubber, hout, olie, stof en metaal. Ze kunnen verder worden onderverdeeld in twee categorieën.

 • Direct—reëel materiaal dat in het eindproduct wordt gebruikt.
 • Indirect: materialen of items die niet in het eindproduct zitten, maar die zijn gebruikt om het te maken, zoals bijvoorbeeld een fabriekslift of een lopende band.

2. Onderhanden werk. Dit type inventaris verwijst naar alles in de toeleveringsketen dat momenteel wordt gemaakt of waaraan wordt gewerkt. Grondstoffen, verpakkingsmaterialen en andere soortgelijke componenten vormen het grootste deel van de onderhanden werk. Het kan zowel directe als indirecte grondstoffen bevatten, maar de producten in deze categorie zijn nog niet compleet. Een voorbeeld van een onderhanden werkstuk kan papier zijn voor een boekenfabrikant of textiel voor een meubelzaak.

3. Eindproducten. Deze producten zijn precies dat: afgewerkt en klaar voor verkoop en gebruik. Afgewerkte goederen kunnen op bestelling of op voorraad worden gemaakt. Make-to-order (MTO) goederen zijn goederen die een bedrijf of klant vooraf bestelt, terwijl make-to-stock (MTS) goederen worden opgeslagen tot aankoop. Vraag- en aanbodprincipes bepalen het type eindproduct dat wordt gemaakt. Voorbeelden van eindproducten zijn dozen met schoenen, ingeblikte tonijn en verpakte iPads.

4. Onderhouds-, reparatie- en bedieningsbenodigdheden (MRO). MRO-benodigdheden vormen alle diverse items die bedrijven gebruiken om producten te bouwen. Deze voorraden kunnen in het magazijn, in de opslag of in een bestelwagen worden bewaard. Alles van schroevendraaiers of hydraulische persen tot eenvoudige bezems kan in aanmerking komen als MRO-benodigdheden.

(Video) Supply chain management unit 3 Inventory management, function, Types & categories of Inventory mgt

Andere soorten inventaris

Toeleveringsketens kunnen geavanceerd zijn, vooral in de huidige wereldeconomie. Naast de vier hoofdtypen bestaan ​​er nog veel andere voorraadcategorieën om voorraadbeheer te helpen definiëren.

 • Componenten. Dit zijn meestal kleine onderdelen van een afgewerkt product die deel uitmaken van de constructie ervan, zoals schroeven, spijkers of bouten.
 • Verpakking en verpakkingsmaterialen. Afgewerkte producten moeten goed worden verpakt om in goede staat te blijven voor verkoop. Bedrijven gebruiken hiervoor materialen zoals piepschuim, tape en nietjes.
 • Veiligheidsvoorraad en anticipatievoorraad.Dit is de extra voorraad die bedrijven kunnen aanhouden in geval van onverwachte gebeurtenissen zoals tekorten. Veiligheidsvoorraad aanhouden kost geld, maar kan een verstandige keuze zijn, zeker als de prijzen van grondstoffen of onderdelen stijgen.
 • Voorraad ontkoppelen.Sommige fabrikanten houden extra voorraden langs een productielijn of op werkstations om de productie soepel te laten verlopen in geval van vertragingen.
 • Transitvoorraad. Elk product dat door een bedrijf aan een eindgebruiker of een opslagfaciliteit wordt geleverd, wordt beschouwd als transitvoorraad.
 • Cyclus inventaris.Cyclusinventaris omvat alles wat momenteel beschikbaar is om aan de vraag te voldoen.
 • Service-inventaris.Hoewel minder tastbaar, is service-inventaris nog steeds een aanwinst voor bepaalde bedrijven, waaronder die in de foodservice en horeca. Het verwijst naar de hoeveelheid service die in een bepaalde periode kan worden verleend.
 • Theoretische inventarisatie.Dit type inventaris definieert de minste hoeveelheid voorraad die een bedrijf nodig heeft om onverwijld een eindproduct te produceren.

Waarom voorraadbeheer ertoe doet

Effectief voorraadbeheer is van belang omdat het bedrijven kan helpen begrijpen hoe ze op het juiste moment de juiste hoeveelheid voorraad kunnen kopen. Het hoofddoel van voorraadbeheer is het genereren van een gestage inkomstenstroom voor een organisatie. Managers, werknemers en andere individuen in een organisatie kunnen dit alleen bereiken als ze een meetbare invloed hebben op de betreffende toeleveringsketen.

Voorraadbeheerders zijn cruciaal voor de wereldwijde bedrijfseconomie omdat hun werk buitensporige bedrijfskosten voorkomt en bedrijfsmiddelen vrijmaakt voor een meer grondige planning van slimmere investeringen, evenals evaluaties van rekeningen, financiële rapporten en meer. Zorgvuldig voorraadbeheer stelt bedrijven in staat om aan de vraag van klanten te voldoen en financieel flexibel te blijven.

(Video) Types of Inventory : The 4 Different Buckets to Know

Belangrijkste leerpunten

Er is geen one-size-fits-all methode voor voorraadbeheer. De aanpak van het ene bedrijf kan verschillen van het andere, afhankelijk van de grootte, het bedrijfsmodel en het klantenbestand. Een bedrijf dat handelt in fitnessapparatuur kan een FIFO-methode (first-in, first-out) gebruiken wanneer ze hun afgewerkte producten verkopen, terwijl een burgerrestaurant een LIFO-methode (last-in, first-out) kan gebruiken bij het bedienen van hun klanten.

De beste manieren om voorraad te beheren, moeten worden bepaald door bedrijfsleiders die gespecialiseerd zijn in supply chain management. Ze moeten in gedachten houden dat ze hun bedrijf niet kunnen laten groeien tenzij ze hun voorraad begrijpen en beheersen.

Als u op zoek bent naar werk in voorraadbeheer, overweeg dan WGU. We bieden programma's aan zoalsbedrijfsmanagementEnsupply chain en operationeel managementdie u kunnen helpen de vaardigheden te verwerven om inventaris succesvol te beheren. Onze zakelijke programma's zijn online, geaccrediteerd en ontworpen met inbreng van experts uit de branche, zodat u een gerespecteerd diploma kunt behalen in een tempo dat bij u past.

Bovendien kun je via het op competenties gebaseerde onderwijsmodel van WGU net zo snel door je studie heen als je de stof onder de knie hebt en beoordelingen maken wanneer je er klaar voor bent.

Informatie Technologie

6 kwalificaties die nodig zijn om een ​​software-ingenieur te worden

Als u overweegt een carrière als software-ingenieur te beginnen, zijn dit de kwalificaties waaraan u moet voldoen.

Lees verder

(Video) Wat zijn dit voor MAGISCHE KRACHTEN? 😱 - De Sims 4 - Aflevering 32

Informatie Technologie

Verschillende rollen in netwerkengineering

Netwerktechniek is voortdurend in ontwikkeling.

Lees verder

Informatie Technologie

Toptips om u voor te bereiden op een sollicitatiegesprek voor Network Engineering

Ben je van plan te solliciteren op een baan als netwerkengineer?

Lees verder

FAQs

Wat zit er in een inventaris? ›

Volgens artikel III. 89 van het WER (het Wetboek Economisch Recht) bestaat de inventaris uit het volledig overzicht van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook van de onderneming.

Wat is het verschil tussen een inventaris en voorraad? ›

Onder voorraad vallen de goederen die bedoeld zijn voor de verkoop, maar ook grond- en hulpstoffen, halffabricaten, zaken in bewerking en emballage. Onder inventaris valt je zakelijke inboedel die niet voor de verkoop bedoeld is, zoals je computers, bureaus, stoelen, machines en opslagstellingen.

Hoe stel je een inventaris op? ›

Stap voor stap een fysieke inventaris opmaken

Bepaal de methodiek: deze zal afhangen van het soort voorraad dat is opgeslagen. Er moet worden besloten welke goederen in de inventaris moeten worden opgenomen, en hoe zij moeten worden gekwantificeerd (in eenheden, volume, gewicht of economische waarde).

Wat is de betekenis van inventaris? ›

De inventaris is een opsomming van de waarde van alle goederen en investeringen die in een organisatie aanwezig zijn maar niet in de vorm van liquide middelen(geld). Voorbeelden zijn computers, meubilair, een auto of voorraden zoals t-shirts, of flessen wijn.

Wat valt er onder kleine inventaris? ›

Dit zijn aankopen die je hebt gedaan zodat jij je werk goed kunt uitvoeren. Denk hierbij aan een laptop of bureau. Wat je als maatstaf hierbij kunt houden is dat het gaat om middelen die langer dan één jaar meegaan, die niet bedoeld zijn voor verkoop, en die bij aanschaf meer dan €450,- excl. btw bedragen.

Waar valt inventaris onder? ›

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet u denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke.

Is een inventaris verplicht? ›

Verplichting? Ja, ondernemingen zijn verplicht om ten minste één keer per jaar een inventaris op te maken. Dat moet niet per se rond nieuwjaar gebeuren. Dat is normaal gezien wel het meest praktisch, omdat dan een nieuw inkomstenjaar begint.

Is een inventaris vlottende activa? ›

Waar vlottende activa maar kort binnen een bedrijf aanwezig is, bestaat vaste activa uit grotere investeringen. Voorbeelden van vaste activa zijn bijvoorbeeld gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris.

Waarom is een inventaris belangrijk? ›

Waarom is inventariseren belangrijk? Het doel van een volledige of gedeeltelijke stocktelling is te controleren of de geregistreerde voorraad van je winkel (de voorraadniveaus die in je kassasysteem vermeld staan) overeenkomt met de daadwerkelijke voorraad.

Is keuken inventaris? ›

Bepaalde zaken, zoals voorraad, behoren niet tot de inventaris. Voorbeelden van inventaris zijn tafels, stoelen, lampen, keuken apparatuur, etc. Naast de inventaris is bij waardering van horeca ook sprake van aard- en nagelvaste inrichting (in huurpand ook wel huurdersbelang genoemd) en goodwill.

Wat is een Stocklijst? ›

Op het einde van het jaar (ofwel voor de vennootschappen op het einde van elk boekjaar) dient er een inventaris (= stocklijst) opgemaakt te worden van de voorraad handelsgoederen. Het betreft hier om de aangekochte goederen die nog niet zijn verkocht.

Wat zijn voorbeelden van vaste activa? ›

Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen. Voorbeelden van materiële vaste activa zijn: grond, woningen en bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, installaties en apparatuur, in cultuur gebrachte flora en fauna (bomen, vee).

Wat valt onder inventaris kosten? ›

De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.

Is een vloer inventaris? ›

Onder Roerende Zaken valt alle inboel van bedrijfsonroerend goed. Denk hierbij aan de bedrijfsinventaris bestaande uit voorraden, kantoormeubels, computers, machines en vloeren.

Is een airco inventaris? ›

Hoe boek ik als zzp'er een afschrijvingstermijn op een airco-installatie? Je boekt dit als 'Inventaris van kantoor'. Als je airco-installatie meer dan €450,- heeftt gekost, dan mag je deze afschrijven. De afschrijvingstermijn is minimaal vijf jaar.

Hoeveel mag je afschrijven op inventaris? ›

De afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel. Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10%.

Wat is verschil tussen activa en passiva? ›

Activa zijn alle bezittingen van jouw onderneming, denk hierbij bijvoorbeeld aan machines of gebouwen. Passiva zijn het eigen vermogen en de schulden van jouw onderneming. De passiva laten zien hoe jouw onderneming gefinancierd is (bijvoorbeeld eventuele leningen of een hypotheek).

Wat is het verschil tussen inventaris en goederen? ›

Inventaris is de 'inboedel' van uw bedrijf. Het zijn alle 'roerende zaken' in uw bedrijf die u nodig heeft om uw werk te kunnen doen (geen auto's of geld!), zoals kantoormeubilair, computers, gereedschap, machines. Met goederen wordt uw handelsvoorraad bedoeld, zoals grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Is een computer inventaris? ›

Bedrijfsmiddelen zijn investeringen die u gebruikt in uw bedrijf en die niet bedoeld zijn voor de verkoop. U heeft bedrijfsmiddelen nodig om uw producten te maken of uw diensten te leveren. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn: gebouwen, machines, auto's en inventaris, zoals computers, bureaus en gereedschap.

Is een bedrijfsauto inventaris? ›

Voorbeelden van inventaris zijn je bureau, je laptop en je auto van de zaak. Je maakt voor deze uitgaven een Kostenboeking aan op het moment dat je ze aangeschaft hebt, zo krijg je de btw terug en daarna maak je een bedrijfsmiddel aan.

Hoe boek je voorraad af? ›

De voorraadwaarde op uw balans kunt u handmatig, via de Inboekmodule, boeken. U kunt dit zo vaak doen als u dat wenst. Echter, dit verschilt per onderneming en ondernemingsvorm. Raadpleeg uw accountant over de frequentie van het inboeken van de voorraadwaarde.

Is een telefoon inventaris? ›

Tegenwoordig is er geen onderneming die werkt zonder computer en/of elektronische apparatuur. Computers, laptops , telefoons of kassasystemen, maar ook mobile apparaten zoals tablets, foto/film camera's of bepaalde meetapparatuur.

Wat doet voorraad met de winst? ›

Hoe hoger de voorraad, hoe minder geboekte inkopen, hoe hoger de winst. Let op. Als dat echter jaar op jaar zou plaatsvinden, dan komt er een moment dat die veel te hoge (theoretische voorraad) eens overgeboekt moet gaan worden naar de inkopen. Op dat moment ontstaat een behoorlijke margeval.

Welke soorten activa zijn er? ›

Er zijn twee soorten activa. Vlottende activa en vaste activa. Simpel gezegd zijn vlottende activa voorraden en onderdelen die nodig zijn voor het economische proces van de onderneming.

Wat is het verschil tussen vaste en vlottende activa? ›

Vaste activa zijn bezittingen die voor een lange tijd, sowieso langer dan een jaar, meegaan. Denk bijvoorbeeld aan een kantoorpand of een bedrijfsauto. Vlottende activa zijn bezittingen die voor maximaal een jaar meegaan of een productieronde bruikbaar blijven, denk aan voorraden en debiteuren.

Wat zijn voorbeelden van vlottende activa? ›

Daarmee staan vlottende activa eigenlijk recht tegenover de vaste activa die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn (zoals je bedrijfsgebouw). Voorbeelden van vlottende activa zijn: een goederenvoorraad, grondstoffen, maar ook debiteuren.

Wat is een ander woord voor inventarisatie? ›

inventariseren (ww) : balans opmaken, in kaart brengen, op een rij zetten, opsommen.

Wat is standaard keukeninventaris? ›

Over het algemeen vindt u keukengerei voor het maximaal aantal personen dat in uw accommodatie toegestaan is. Hiertoe behoort o.a. serviesgoed, kopjes/glazen, bestek en een pannenset. In bijna alle accommodaties zijn dekens/dekbedden en kussens aanwezig. U vindt dit ook terug op uw voucher.

Wat heb je nodig in een keuken van een restaurant? ›

Hoe organiseer je een professionele keuken?
 • 1.1 Voedselbereiding station.
 • 1.2 Kookstation.
 • 1.3 Schotel dressing station.
 • 1.4 Reinigingsstation.
 • 1.5 Opslagruimte.
Feb 22, 2021

Hoe lang gaat een horeca oven mee? ›

Ovens gaan meestal tien tot 15 jaar mee.

Wat is een integrale inventarisatie? ›

Alles in één keer tellen wordt ook wel integrale voorraadinventarisatie genoemd. Het is hierbij belangrijk dat alles geteld wordt omdat het eindresultaat als compleet wordt gezien. Integrale inventarisatie heeft als voordeel dat alles wat in het distributiecentrum ligt geteld wordt.

Hoe vaak inventariseren? ›

Inventariseren is het fysiek tellen en verifiëren van artikelen in een winkel of magazijn. De frequentie van inventariseren verschilt van bedrijf tot bedrijf. Sommige inventariseren één of twee keer per jaar terwijl anderen liever eens per maand of per kwartaal tellingen uitvoeren.

Hoe tel je voorraad? ›

Deze berekening is: 365 / (jaarlijkse inkoopwaarde van verkochte goederen / voorraadwaarde). Als een onderneming bijvoorbeeld jaarlijks 2.000.000 Euro aan inkoopwaarde omzet en een voorraadwaarde van 100.000 euro heeft, bereken je de dagen voorraad als volgt: 365 / (2.000.000 / 100.000) = 18,25 dagen voorraad.

Wat is het verschil tussen materiele en immateriële vaste activa? ›

Materiële niet-geproduceerde activa zijn natuurlijke hulpbronnen, waarbij is vastgesteld dat daadwerkelijk eigendomsrechten kunnen worden uitgeoefend en of zij economisch exploiteerbaar zijn. Immateriële niet-geproduceerde activa bestaat uit octrooien, leasecontracten enz.

Is voorraad vlottende activa? ›

Wat hoort bij vlottende activa? Onder vlottende activa vallen onder andere: Kasgeld. Voorraden.

Is gereedschap vaste activa? ›

Vaste activa

Gebouwen, machines, gereedschappen en kantoormeubelen bijvoorbeeld worden als materieel gezien. Ze zijn tastbaar, hebben een geldwaarde en zijn gedurende langere periode nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden van de onderneming.

Welke grootboekrekening voor gereedschap? ›

Het grootboekrekeningschema
NummerOmschrijving
130Machines
131Afschrijvingen machines
140Gereedschappen
141Afschrijvingen gereedschappen
234 more rows

Waar valt gereedschap onder? ›

Bij bedrijfsmiddelen moet je denken aan computers, machines, transportmiddelen, gereedschappen, kantoormeubelen e.d.. Maar ook goodwill of vergunningen zijn bedrijfsmiddelen.

Is activeren verplicht? ›

Voor middelgrote en grote ondernemingen is het activeren van ontwikkelingskosten verplicht, als aan alle voorwaarden om tot activering over te gaan kan worden voldaan. Kleine ondernemingen hebben de keuze om wel of niet tot activering van ontwikkelingskosten over te gaan.

Is keukenapparatuur inboedel? ›

Alles wat 'vastzit' in je woning en wat je niet zonder beschadigingen los kunt maken, valt onder je opstalverzekering. Zo valt je inbouwkeuken bijvoorbeeld onder de opstalverzekering, maar hoort alle keukenapparatuur (zoals een koffiezetapparaat, broodrooster en keukenmachine) bij je inboedel.

Wat valt er onder de inboedel? ›

Onder inboedel verstaan we alle spullen in huis die niet vastzitten. Ze zijn dus te verhuizen. De keuken valt niet onder een Inboedelverzekering, maar het keukengerei wel.

Wat betekent de inboedel? ›

De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad.

Wat is een inventaris in een winkel? ›

Inventaris bestaat in beginsel uit tastbare artikelen die niet aard en nagelvast zijn verbonden aan een bedrijfs- of winkelruimte.

Wat is een inventaris van een huis? ›

m. lijst van voorhanden voorwerpen ln een huis, vaartuig enz., boedelbeschrijving; lijst van stukken.

Wat is het verschil tussen inventaris en inboedel? ›

Onder inventaris valt je zakelijke inboedel die niet voor de verkoop bedoeld is. Zoals je computers, bureaus, stoelen, machines en opslagstellingen. Onder voorraad vallen de goederen die wel bedoeld zijn voor de verkoop, maar ook grond- en hulpstoffen, halffabricaten, zaken in bewerking en emballage.

Is inventaris vaste activa? ›

Wat zijn vaste activa? Vaste activa zijn posten die voor langer dan een jaar aan je onderneming zijn gebonden, zoals je bedrijfspand, auto's van het bedrijf, machines en inventaris. Ook je oprichtingskosten, aankoopsommen, vergunningen en deelnemingen vallen onder vaste activa.

Wat is de betekenis van inboedel? ›

Onder inboedel verstaan we alle spullen in huis die niet vastzitten.

Videos

1. The Batavia: Episode 4 - Come Hell or High Water
(Defragged History)
2. What is Inventory Management? | Inventory Types and Major Challenges | SafetyCulture
(SafetyCulture)
3. #3 IK BEN ZWANGER!!! - Homeless Challenge Sims 4 Nederlands
(CreaChick Games)
4. 🔴 LIVE | DE SIMS 4 - 100 BABY CHALLENGE #3
(OnneStream)
5. 🔴 LIVE | DE SIMS 4 - 100 BABY CHALLENGE #2
(OnneStream)
6. 2023 OFFSHORE 54' Pilothouse YACHT TOUR nopea troolari Liveaboard Boat
(NautiStyles)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 10/19/2023

Views: 5557

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.