Asset Management-oplossing op basis van RFID: NEC Technical Journal (2023)

Vol.1, nr.3, zomer 2004, speciale uitgave: geavanceerde technologieën en oplossingen voor de alomtegenwoordige netwerkmaatschappij

(Vol.1, nr.3, zomer 2004, speciale uitgave: geavanceerde technologieën en oplossingen voor de alomtegenwoordige netwerkmaatschappij

NEC introduceert een oplossing voor activabeheer die volledig gebruik maakt van RFID (Radio Frequency Identification). Dit beleid zal gericht zijn op het verbeteren van de informatiebeveiliging, het beheer van softwarelicenties en het verbeteren van de taak-/activa-efficiëntie. De integratie van activagerelateerde informatie, het bijwerken van de meest recente informatie en de identificatie van de locaties van activa zullen aldus mogelijk worden gemaakt. In het bijzonder zal het gebruik van RFID oplossingen bieden voor de mogelijkheid om informatie te identificeren over de locatie van activa en de beweging van goederen. In systeemtermen wordt de informatie op de RFID-tag vastgelegd door de RFID-lezer en deze informatie wordt via de RFID Manager naar de locatie-informatie-middleware verzonden. De Location Information Middleware zet vervolgens de informatie van de RFID-lezer om in locatie-informatie; de locatie-informatie en de RFID-taginformatie worden doorgestuurd naar de Integrated Asset Management Database. Hier wordt de locatie-informatie gekoppeld aan de activa-informatie, zodat de locatie-informatie van de activa in realtime kan worden geïdentificeerd.

1. INLEIDING

Op basis van recente trends, zoals die met betrekking tot de verbetering van hun informatiebeveiligingssystemen, erkennen organisaties steeds meer de behoefte aan maatregelen op het gebied van asset management. Bijvoorbeeld een toename van het bewustzijn van problemen met de naleving van de wetgeving, ondersteund door de behoefte aan sociale bijdragen en een herziening van het beheer en gebruik van activa met als doel het verbeteren van banen en activa. Deze kwesties lijken momenteel ingewikkelder dan ooit te worden.

Daarom heeft NEC oplossingen ontwikkeld waarmee organisatiemiddelen nauwkeurig en efficiënt kunnen worden beheerd.

 • (1)

  Verzameling van fysieke inventarisgegevens met behulp van geautomatiseerde tools
  De sleutel tot de eerste stap in asset management is het identificeren en visualiseren van de feitelijke situatie. De vereiste informatie kan automatisch en tegen lage kosten worden verzameld door de introductie van een geschikt hulpmiddel voor het automatisch verzamelen van de beveiligingsinstellingen van de IT-apparatuur, de nieuwste informatie over patchtoepassingen en gedetailleerde informatie over de geïnstalleerde software.

 • (2)

  Gebruik van informatie over activa
  De sleutel tot de tweede stap is hoe u ten volle gebruik kunt maken van de asset-gerelateerde informatie die binnen elke organisatie verspreid is. De activagerelateerde informatie omvat informatie over de aankoop van activa, informatie over lease-/huurcontracten, informatie over onderhoudscontracten, informatie over de kostenafdelingen, persoonlijke informatie over eigenaren, informatie over installatielocaties en informatie over vloerindelingen, evenals informatie over de inventaris van IT-apparatuur die kan worden verkregen door automatische incasso. Belangrijk bij dit alles is dat deze informatie op een geïntegreerde manier wordt beheerd.

 • (3)

  Het up-to-date houden van de gegevens
  De sleutel tot de derde stap is het bijwerken van de informatie die u nu bezit, zodat deze effectief kan worden gebruikt in de nieuwste context. In feite is dit deel het moeilijkste en meest kritische deel. Tot de belangrijkste functies behoren de workflow-koppelingsfunctie voor het automatisch bijwerken van informatie met betrekking tot de workflow vanaf de aanschaf tot de verwijdering van elk bedrijfsmiddel, de functie die een vereenvoudigde bediening mogelijk maakt bij het toevoegen en bijwerken van informatie, en de functie voor het automatisch controleren of niet elk stukje informatie is het nieuwste.

2. ASSETMANAGEMENTOPLOSSINGEN VAN NEC

2.1 Informatiebeveiliging

De eerste stap op weg naar de informatiebeveiliging van een organisatie is het identificeren van de omstandigheden van de activa van die organisatie. Het is belangrijk om te zorgen voor aansluiting op de instrumenten die nodig zijn voor de noodzakelijke acties op basis van identificatie van de feitelijke omstandigheden.

 • (1)

  Identificatie van het hele beeld van IT-apparatuur in de organisatie
  Het is belangrijk om het hele plaatje van alle IT-apparatuur in kaart te brengen met behulp van een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel voor automatische informatieverzameling. Ook is het wenselijk om de systeemomgeving zo in te richten dat deze informatie voortdurend kan worden bijgewerkt.

 • (2)

  Identificatie van de toepassingssituatie van de beveiligingspatch van het besturingssysteem
  Een van de oorzaken van beveiligingsproblemen is het beveiligingslek in het besturingssysteem. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de applicatiestatus van de OS-beveiligingspatch te bevestigen.

 • (3)

  Identificatie van de updatesituatie van antivirussoftware
  Een andere oorzaak van beveiligingsproblemen is een virusinfectie. Het is belangrijk om te bevestigen dat de nieuwste viruscontrole-engines en patroonbestanden worden toegepast.

 • (4)

  Bevordering van de optimalisatie van pc's met onvoldoende beveiligingsmaatregelen
  Na het identificeren van de status van de beveiligingsmaatregelen, promoot u acties om het bewustzijn ten aanzien van de veiligheid van elk individu te verbeteren en de koppeling met de Force Patch-applicatieoplossingen te maken.

2.2 Naleving van de organisatie

Een van de voorwaarden om de compliance van een organisatie te garanderen, is het uitvoeren van effectief softwarelicentiebeheer. Nalatigheid bij nalevingsmaatregelen wordt beschouwd als een oneerlijke praktijk en kan leiden tot het verlies van de sociale geloofwaardigheid van de organisatie en een crisis voor de organisatie en de verantwoordelijken. Aangezien nauwkeurig voorraadbeheer verplicht is voor bedrijfsaudits, is activabeheer bovendien van cruciaal belang voor de bevredigende naleving door de organisatie (figuur 1).

Asset Management-oplossing op basis van RFID: NEC Technical Journal (1)
 • (1)

  Implementatie van Softwarelicentiebeheer
  Het beheer van de softwarelicenties moet een beheermechanisme omvatten dat de gedetailleerde informatie over de feitelijk geïnstalleerde software vergelijkt met de aangeschafte licentie en de resultaten automatisch in een rapport samenvoegt. Als er bijvoorbeeld een stukje software met een verlopen licentie wordt geïnstalleerd, moet het in staat zijn de beheerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • (2)

  Implementatie van een nauwkeurige inventarisatie
  De inventaris voor het controleren van de werkelijke voorraadstatus is verplicht voor bedrijfsaudits, en wat belangrijk is voor deze operatie is het beheren van de locaties van de werkelijke voorraden. Een mechanisme voor het beheren van de informatie over de locaties van activa en het actueel houden van de informatie is essentieel.

2.3 Efficiënt gebruik van activa

Een van de belangrijkste punten voor het efficiënt gebruik van activa is het effectief benutten van ongebruikte en minder vaak gebruikte activa, en het analyseren van de situatie van de momenteel gebruikte activa.

 • (1)

  Effectief gebruik van inactieve activa
  Verspillende aankoop van activa kan bijvoorbeeld worden voorkomen door inactieve activa, die niet op het netwerk zijn aangesloten, op één plek te verzamelen en door de informatie daarover bekend te maken aan de hele organisatie of inkoopafdeling. Door de aankondiging van activa-informatie kan een efficiënt beheersysteem voor inactieve activa mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van de realtime locatie-informatie-identificatiefunctie die wordt geboden door de RFID-technologie (Radio Frequency Identification).

 • (2)

  Effectief gebruik van gedeelde activa
  Gedeelde activa variëren sterk in gebruiksfrequentie. Geïntegreerd beheer van de gedeelde activa die afzonderlijk door verschillende afdelingen worden beheerd, maakt het mogelijk om overlappingen van investeringen te verminderen. De gebruiksfrequentie van gedeelde activa kan ook automatisch worden geïdentificeerd door gebruik te maken van de realtime locatie-informatie-identificatiefunctie van de RFID-technologie.

3. ONGEMAK VOOR DE KLANT

NEC zal toekomstige oplossingen bieden voor het oplossen van de volgende problemen die voorkomen bij de huidige problemen van klanten.

3.1 Integratie van informatie

Asset-gerelateerde informatie met betrekking tot informatiebeveiliging, compliance en effectief asset-gebruik zal worden geïntegreerd om de basis te bieden voor het mogelijk maken van de unificatie van werkprocessen.

3.2 Onderhoud van informatie op het nieuwste niveau

Oplossingen met toegevoegde waarde voor het onderhouden van gegevens, die nu uniform en effectief bruikbaar zijn, omdat de nieuwste nauwkeurige informatie zal worden verstrekt als een echte kostenbesparende oplossing
oplossing voor klanten.

3.3 Identificatie van de locaties van activa

Veel klanten maken zich zorgen over het probleem van locatie-identificatie bij het beheer van feitelijke activa. NEC zal dit probleem aanpakken door locatie-informatie en bewegingen van activa te detecteren met behulp van RFID-technologie.

4. INTEGRATIE MET RFID-TECHNOLOGIE

NEC doet onderzoek naar het gebruik van RFID-technologie voor de “locatie-identificatie” van assets in toekomstige oplossingen. De identificatie van de locatie van activa
informatie, de identificatie van informatie over meerdere locaties en tijdskoppeling zullen het mogelijk maken de omstandigheden van activabewegingen te identificeren.

4.1 Realtime identificatie van locatie-informatie

Automatische detectie van de locatie-informatie van de activa op basis van de RFID-tags en lezers maakt een inactief systeem voor het opvragen van activa, een gedeeld systeem voor het opvragen van activa en real-time identificatie van de locatie-informatie van de activa op elke verdieping mogelijk met weinig menselijke arbeid.

4.2 Identificatie van informatie over goederenbewegingen

Analyse van informatie over de locatie van activa die met meerdere lezers is gedetecteerd, maakt automatische identificatie van situaties van activabewegingen mogelijk. NEC ontwikkelt oplossingen voor de problemen van klanten, zoals het beheer van activabewegingen dat gepaard gaat met veranderingen in vloerlocatie en personeel en de automatisering van management, inclusief het beheer van problemen met notebooks (Fig. 2).

Asset Management-oplossing op basis van RFID: NEC Technical Journal (2)

5. DE VOORDELEN VAN NEC IN DEZE OPLOSSING

5.1 Overzicht van de RFID Asset Management-oplossing

 • (1)

  Algemeen
  De RFID-lezer ontvangt in realtime de locatie-informatie van elk asset waaraan een RFID-tag is bevestigd. De ontvangen RFID-taginformatie en RFID-lezerinformatie worden via de RFID Manager doorgestuurd naar de Location Information Middleware.

  De Location Information Middleware zet de ontvangen RFID-taginformatie en RFID-lezerinformatie om in de locatie-informatie van de apparatuur (afdeling Algemene zaken, verkoopafdeling, 1e verdieping, 2e verdieping, enz.). De geconverteerde locatie-informatie wordt samen met de RFID-taginformatie doorgegeven aan de Integrated Asset Management Database.

  De Integrated Asset Management Database koppelt de locatie-informatie en asset-informatie zodat realtime identificatie van asset-locatie-informatie mogelijk is (Afb. 3)

Asset Management-oplossing op basis van RFID: NEC Technical Journal (3)
 • (2)

  RFID-beheerder
  De RFID Manager fungeert als middleware voor het implementeren van oplossingen die gebruik maken van RFID.
  Deze opstelling vormt de basis voor het verbeteren van de efficiëntie van de systeemontwikkeling en creëert een zeer betrouwbaar/bruikbaar systeem dat de volgende kenmerken heeft.

  • 1)

   Efficiënte systeemontwikkeling

  • De RFID Manager kan eventuele verschillen tussen individuele apparaten (lezers/schrijvers en tags) opvangen.
  • Het kan flexibel omgaan met veranderingen in apparaten, het herschikken van apparaatconfiguraties en laterale ontwikkelingen van het systeem.
  • 2)

   Effectieve hulpmiddelen voor systeemontwikkeling en -onderhoud

  • Het is uitgerust met een rijke reeks hulpmiddelen voor gebruik bij prestatieanalyse, rapport over de bedrijfssituatie, enz.
  • 3)

   Compatibiliteit met schaalbare systemen

  • Zelfs wanneer een systeem wordt gebouwd voor het verwerken van een groot aantal tags, kan het systeem de vereiste informatie alleen aan de applicaties doorgeven.
  • Hiërarchische systemen kunnen zo worden geconstrueerd dat elk systeem een ​​optimale configuratie kan krijgen op basis van zijn schaal.

  De RFID Manager-module Ver. 1, die eind juli 2004 verschijnt, biedt de volgende functies.

  • Een API (Application Program Interface) voor de constructie van systemen op basis van RFID.

  • Een gebeurtenissencontrolesysteem dat de tag-informatie (ID/gegevens) uitwisselt met het AP (Application Program) met behulp van het gebeurtenissenformaat.

  • Een apparaatbeheerfunctie die dient als de algemene apparaatbesturingsfunctie.

  • Een apparaatpluginterface die het gebruik van nieuwe apparaten onafhankelijk van het toegangspunt mogelijk maakt.

  • Een hiërarchische configuratiemogelijkheid door het concentreren van meerdere servers waarmee apparaten zijn verbonden als één server.

  • Een functie voor het verbinden van de tag-ID-gerelateerde informatie met de server.

  • Tools die prestatieanalyses en informatie over de bedrijfssituatie bieden ter ondersteuning van de toepassing en het beheer van het RFID-systeem.

 • (3)

  Locatie-informatie middleware
  De Location Information Middleware verzamelt de informatie die wordt gedetecteerd van RFID-tags door middel van de door NEC ontwikkelde middleware, de RFID Manager. De door de tags gedetecteerde informatie omvat de informatie over de RFID-tag-ID's en de RFID-lezers die deze detecteren. De Location Information Middleware zet de ID's van de RFID-tag om in activabeheernummers en de namen van de detecterende RFID-lezers in locatie-informatie. Het onderhoudt ook de meest recente locatie-informatie van activa. Wanneer beweging van een asset wordt gedetecteerd, converteert de middleware het dataformaat van de locatie naar een formaat dat bruikbaar is voor de Integrated Asset Management Database en stuurt de gegevens door naar deze database. De Integrated Asset Management Database past vervolgens de ontvangen locatie-informatie toe in de database die zij gebruikt. Dit maakt het mogelijk om de meest recente locatie-informatie in de Integrated Asset Management Database te identificeren en deze informatie te gebruiken samen met andere informatie die door deze database wordt beheerd. De Location Information Middleware is de versie die compatibel is met assetmanagement en is ontwikkeld als onderdeel van de traceerbaarheidsmiddleware die door NEC wordt onderzocht en ontwikkeld als middleware voor de RFID-diensten.

5.2 Superioriteit van NEC

 • (1)

  Algemene suprematie van RFID-compatibele software
  NEC levert driestapscomponenten voor asset management-oplossingen op basis van RFID in een geïntegreerde vorm; Hierdoor is zij in staat snelle oplossingen te bieden.

  • 1)

   RFID-beheerder
   De RFID Manager integreert de interfaces voor de RFID-lezers en -schrijvers, dit zijn nieuw uitgebrachte apparaten die de basis bieden voor het omgaan met lezers/schrijvers van meerdere leveranciers. Deze fundamenten zijn schaalbaar, zelfs voor systemen met meerdere lezers/schrijvers die in de toekomst zullen worden geïntroduceerd. Deze aanpak biedt ook compatibiliteit met toekomstige technische innovaties in de RFID-technologie zonder de toepassingen te veranderen.

  • 2)

   Locatie-informatie middleware
   Deze middleware wordt gebruikt om eenvoudige ID-informatie die door de RFID-lezer/schrijver wordt gedetecteerd, om te zetten in locatie-informatie en deze door te sturen naar de applicatie.

  • 3)

   Geïntegreerde database voor activabeheer
   Dit is een hulpmiddel om de locatie-informatie van de activa ten volle te benutten door deze samen met andere informatie op een geïntegreerde manier te beheren. Dankzij deze opstelling wordt het mogelijk om toegevoegde waarde te verkrijgen.

 • (2)

  Expertise verzameld via eerdere oplossingen
  NEC loopt voorop bij de concurrentie als het gaat om oplossingen voor vermogensbeheer op basis van RFID-technologie en heeft al aanzienlijke expertise opgebouwd over de toepassing van deze technologie. Dit is het resultaat van de voortdurende inspanningen van NEC om een ​​software-infrastructuur te bieden die past bij de omgeving van elke klant.

6. CONCLUSIE

 • 1)

  De asset management-oplossing van NEC heeft tot doel extra vaardigheden te bieden voor het oplossen van de beheerproblemen van klanten, waaronder beveiliging, compliance en effectief assetgebruik.

 • 2)

  NEC is toonaangevend bij andere fabrikanten in het leveren van softwareoplossingen voor het oplossen van huidige managementproblemen, gebaseerd op de RFID-technologie.

 • 3)

  NEC zal haar inspanningen voor het aanbieden van asset management-oplossingen voor de toekomst voortzetten door volledig gebruik te maken van haar managementexpertise, inclusief het gebruik van RFID-technologie.

DANKWOORD

De auteurs willen graag hun dank uitspreken voor de vriendelijke medewerking van de volgende personen bij het samenstellen van dit rapport:

 • 2e Computersoftwaredivisie, hoofdmanager Mori, productmanager Uchida en expert Matsuda,
 • Ubiquitous Platform Development Division, Senior Manager Ichinose,
 • Afdeling Marktontwikkeling, hoofdmanager Murayama.

Profielen van auteurs

Toshiyuki TSUJI kwam in 1994 bij NEC Corporation en is momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 2e Computers Software Division.

Masao IGUCHI kwam in 1992 bij NEC Corporation en is momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van RFID-oplossingen.

Seiji KOUNO trad in 1993 in dienst bij NEC Corporation en is momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van basissoftware voor de implementatie van oplossingen op basis van RFID.

Narihiro MISU kwam in 1981 bij NEC Corporation en is momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van RFID-oplossingen.

Jun NOGUCHI trad in 1989 in dienst bij NEC Corporation en is momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van RFID-oplossingen.

Masao KAWAMURA kwam in 1976 bij NEC Corporation en is momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van RFID-oplossingen.

 • volgende: Datamining voor beveiliging
 • Terug naar de lijst

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 11/01/2023

Views: 6054

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.